Category : Belasting

 

Welke kosten aftrekken

Q: Welke kosten mag ik aftrekken van de belasting bij een nieuwe hypotheek?

A: - Taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van de hypothecaire geldlening)
- Bemiddelingskosten en kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
- Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte;
- Royementskosten en boeterente die u heeft betaald bij de aflossing van de lening
- Bouwrente en grondrente over de periode na de aankoop
- Afsluitprovisie
- Andere kosten van geldleningen, bijvoorbeeld verlengingsprovisie of disagio.